Blog

Oyun, insan beyninin yedi duygusal sisteminden biridir. Mutluluk, korku, sevgi gibi diğer insani duygusal içgüdülerle eşittir. Çocukların fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel ve yaratıcı gelişimi oyun yoluyla desteklenir. Oyunun, çok eğlenceli olmasının yanı sıra, çocuk gelişiminin tüm alanları için temel olduğuna dair birçok kanıt vardır…
Bu çalışma, zamanının çoğunu açık havada iyi planlanmış bir aktivite alanına sahip anaokullarında geçiren çocukların, araştırmaya katılan diğer anaokullarındaki çocuklara göre %35 daha yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü, tüm çocukların ve ergenlerin günde en az 60 dakika orta ile şiddetli fiziksel aktiviteye katılmasını önermektedir. Bu çalışma, 3 ila 6 yaş arasındaki çocukların anaokulunda geçirdikleri süre boyunca fiziksel aktivite düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Okul öncesi çocukların fiziksel aktivite düzeylerini olumlu yönde etkilemek ve geliştirmek için iyi planlanmış, ücretsiz oyun alanlarına ihtiyaçları vardır…
Oyun alanları, çocukların dünyada güvenli bir şekilde gezinmeyi öğrendikleri yerlerdir. Birçok ebeveyn oyun alanlarını çocukları için çok riskli buluyor. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, iyi oyun alanlarının çocukların fiziksel okuryazarlığını geliştirmek için önemli olduğunu ve fiziksel olarak zorlayıcı oyun eylemlerinin çocuklara riskle başa çıkmayı öğrettiğini göstermektedir. Bu makaleyi okuyarak zorlu oyun alanlarının faydalarını derinlemesine anlayın.
Parkların içinde çocukların en çok enerji harcadıkları yer oyun alanları olarak belirlenmiştir. Bu araştırma 177 yetişkin ve 50 çocukla yapılan görüşmeyi içermektedir. KOMPAN Oyun Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, ebeveynlerin %98’inin oyun alanlarını önemli bulduğunu göstermektedir. Bir oyun alanının çekici olması için farklı yaş gruplarına hitap edecek oyun ekipmanlarına sahip olması önemlidir. Çok çeşitli oyun ekipmanları, oyun alanının her yaş için eğlenceli ve çekici olmasını sağlar.
Evrensel tasarım ve kapsayıcı oyun alanları, KOMPAN’ın DNA’sının temelidir. KOMPAN Oyun Enstitüsü, 1990’ların başından beri engelli çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için test etme ve oyun geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Kapsayıcı bir oyun alanına, engeli olan ve olmayan tüm çocuklar erişebilir ve keyfini çıkarabilir.
Engelli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki işbirlikçi oyun herkes için faydalıdır. Her iki grupta da öz yeterliliği, hoşgörüyü ve empatiyi geliştirir. Bu nedenle KOMPAN’ın amacı, evrensel oyun formüllerinden yararlanarak oyun alanlarını daha kapsayıcı hale getirmektir. Basitçe ifade edilirse: çocukları oyunda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Sabit  bir açık hava bisikleti nedir? İki bisiklet, yol ve fitness, konsept olarak benzer, tasarım ve amaç açısından farklı ikinci dereceden kuzenlerdir. Rakip değiller, birbirlerini tamamlayıcı alternatifler. Ancak, outdoor egzersiz bisikletinin tek bir amacı vardır: sizi forma sokmak! Aşağıda sabit bisikletin faydalarını keşfetmek için daha fazlasını okuyun. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2050 yılında dünyada çocuk sayısı kadar yaşlı insan olacağı tahmin edilmektedir. Sadece daha fazla yaşlı insan olmayacak, aynı zamanda yaşlı olma algısı da değişmeye devam edecek. Önceleri yaş, doğal bir zayıflık süreci ve yaşam tarzı seçeneklerinde azalma olarak görülüyordu. Bu pek çok açıdan geçerliliğini korumakla birlikte, bu algı kronolojik olarak daha yüksek bir yaş grubuna doğru kaymıştır. Gelecekte 65-75 yaş arası insanlar, gençlerle aynı yaşam kalitesine ve yaşam seçeneklerine sahip olmayı bekleyecektir. Algıdaki bu değişimin bir örneği olarak, KOMPAN , bu segmentin artan ihtiyacını karşılayan açık hava fitness alanları tasarlamanıza yardımcı olacak, yaşlılar için kapsamlı, yüksek kaliteli bir açık hava fitness ekipmanı yelpazesi sunar.
Kardiyorespiratuar egzersiz, tıbbi durumları tedavi etmenin bir yolu olarak giderek daha fazla görülmektedir. Aerobik egzersiz, kardiyovasküler hastalıktan sonra önleme ve rehabilitasyon için sistematik olarak kullanılmıştır.
3. Düşük aerobik uygunluk, çeşitli hastalıkların gelişimi ve erken ölüm riski ile ilişkili olduğundan, nüfus düzeyinde aerobik uygunluğu artırmayı başaran girişimlerin halk sağlığı maliyetleri üzerinde büyük bir etkisi olabilir.
4. Çoğu insan için, verimli aerobik egzersizi gerçekleştirmenin en kolay yolu, açık havada sabit kardiyo bisikletleri ve çapraz eğitmenler gibi düşük etkili ekipmanları çalıştırmak veya kullanmaktır. Bu, yalnızca ekipman gerekli yoğunlukların karşılanması için yeterli iş yükü sunuyorsa etkilidir…